Gå direkt till innehåll
En av bilarna i Region Skånes bilpool. (Foto: Regionservice kommunikationsavdelning)
En av bilarna i Region Skånes bilpool. (Foto: Regionservice kommunikationsavdelning)

Pressmeddelande -

AddMobile levererar i samarbete med Telia en bilpoolslösning för Region Skåne

AddMobile, en av Sveriges ledande utvecklare av e-verktyg för bygg-, anläggning- och transportbranschen, har i samarbete med Telia utvecklat en bilpoolslösning för Region Skåne. Genom ett enkelt elektroniskt bokningssystem ökar möjligheterna för fler medarbetare att använda bilpoolen. Lösningen innebär att antalet tjänsteresor med privata fordon minskar och ersätts av Region Skånes el- och biogasbilar. Detta är ett steg i riktningen mot helt fossilbränslefria transporter i hela regionen år 2020.

Region Skåne har ett ramavtal med Telia avseende kommunikationstjänster, som i sin tur valt AddMobile som samarbetspartner för utveckling av en bilpoolslösning för Skånetransport, en del av Regionservice. Region Skånes bilpool kan användas för tjänsteresor till möten, utbildning och hembesök av samtliga anställda, eller anställda på helägda bolag, inom Region Skåne. Den nya lösningen som integrerats och implementeras under 2017 har ett användarvänligt elektroniskt bokningssystem som är kopplat till medarbetarnas id-kort. Genom integrationen med Region Skånes personalkatalog och medarbetarnas RSID ökar tillgängligheten till bilpoolen för organisationens medarbetare.

- Vi har nu en lösning som både blir flexibel och mindre administrativt belastande. Med sitt kort får medarbetarna tillgång till närmaste bil på något av våra många uthämtningsställen utan att först behöva kvittera ut nyckel på bestämda öppettider. Kortet används också för att öppna bilen och väl inne finns sedan nyckel och drivmedelskort. Även körjournalshanteringen sköts nu elektroniskt, säger Mikael Wihlborg, affärsområdeschef Skånetransport, Regionservice, Region Skåne.

Region Skåne har idag 35 000 medarbetare. När det inte fungerar att resa med kollektivtrafik väljer många att använda sin privata bil i tjänsten för att ta sig till möten runt om i Skåne. Genom en fungerande bilpoolslösning kan tjänsteresorna bli säkrare, mer effektiva och inte minst mer miljövänliga då alla fordon drivs med biogas eller el. Bilpoolen leder också till en högre effektivisering av Region Skånes fordonspark genom att fler kilometer per fordon körs.

- Sannolikheten för att använda en bilpool ökar om det är enkelt att boka och hämta upp bilen. Därför är det viktigt att integrera ett fleet management-verktyg med befintliga affärssystem och som i det här fallet med en koppling till medarbetarkortet. Först då skapas förutsättningar för en hållbar lösning för alla – både för beställare och användare, säger Lars Kandefelt, VD på AddMobile.

Skånetransport ingår i Region Skånes förvaltningsverksamhet Regionservice som bland annat ansvarar för att sköta samtliga transporter inom regionen och regionens fordonspark. Fordonsparken omfattar inte mindre än 750 fordon, både lastfordon och personfordon, varav 185 fordon i en bilpool. Region Skånes mål är att hela Skåne är fritt från fossila bränslen i alla transporter år 2020.

För mer information, kontakta:

Lars Kandefelt, VD på AddMobile, e-post: lars.kandefelt@addmobile.se, 040-10 65 01

Bo Lyvall, affärsutvecklare på AddMobile, e-post: bo.lyvall@addmobile.se, 040-10 65 04 

Mikael Wihlborg, affärsområdeschef Skånetransport, Regionservice, Region Skåne, e-post: mikael.wihlborg@skane.se, 0703-17 17 23

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


AddMobile har sedan 2004 utvecklat smarta e-verktyg för bland annat bygg-, transport- och anläggningsbranschen. Vår bas är vår egenutvecklade plattform AddMobile Toolbox med verktyg som mobil arbetsorder, elektronisk körjournal, elektronisk personalliggare och fleet management. Vårt mål med våra produkter är att underlätta och effektivisera våra kunders vardag. Vi är 28 medarbetare och har kontor i Malmö och Karlskrona.

Presskontakt

Lars Kandefelt

Lars Kandefelt

Presskontakt VD 040-66 33 101
Julia Rosenqvist

Julia Rosenqvist

Presskontakt Tf marknadsansvarig Marknadsföring 040-66 33 122

Relaterat material

Relaterade nyheter