Gå direkt till innehåll
F.v. AddMobiles nya AddBox finns i två modeller och kan användas till flera lösningar beroende på konfiguration och AddTracker som används till spårsändning.
F.v. AddMobiles nya AddBox finns i två modeller och kan användas till flera lösningar beroende på konfiguration och AddTracker som används till spårsändning.

Pressmeddelande -

AddMobile lanserar tre nya e-verktyg på Nordbygg

AddMobile är en av Sveriges ledande utvecklare av e-verktyg för bygg-, anläggnings- och transportbranschen. På Nordbygg presenteras tre nya lösningar i den digitala verktygslådan AddMobile Toolbox – spårsändare, maskinsäkerhet och passersystem - för den uppkopplade byggarbetsplatsen.

AddMobiles tre nya e-verktyg ger möjlighet till ökad säkerhet och kontroll på byggarbetsplatsen. Med spårsändare kan verktyg och utrustning enkelt lokaliseras. Maskinsäkerhet reglerar behörighet för vem som kan använda anläggningens fordon och maskiner samt passersystem som kontrollerar vem som kan passera genom byggarbetsplatsens grindar.

- Med våra nya lösningar skapas förutsättningar för den uppkopplade byggarbetsplatsen. Genom ökad digitalisering och fler e-verktyg kan våra kunder effektivisera arbetet samtidigt som de värnar om sina medarbetares säkerhet på arbetsplatsen, säger Lars Kandefelt, VD på AddMobile.

Kort om AddMobiles nya e-verktyg:

Spårsändare

Med (hårdvaran) AddTracker som fästs på utrustning kan verktyg enkelt spåras då den kommunicerar via bluetooth med en mottagare, som kan vara en smartphone eller annan AddMobile hårdvara. Informationen anger såväl position som klockslag. För att säkerställa att all utrustning följer med till (bygg)arbetsplatsen kan även en packlista uppföras. Systemet känner sedan av och skickar en notis om någon utrustning eller verktyg saknas inför avfärd. På så vis effektiviseras arbetet och verktyg och utrustning kan nyttjas till fullo.

Maskinsäkerhet

AddMobile Maskinsäkerhet säkerställer att endast behörig personal kan använda byggarbetsplatsens fordon och maskiner. Fordon aktiveras med ID06-kort som är kopplat till ID06 Kompetensdatabas med utbildningscertifikat eller mot det centrala administrationsprogrammet. Har inte personen behörighet går fordonet eller maskinen inte att starta. På så sätt minimeras risken för olyckor. Dessutom möjliggör AddMobile Maskinsäkerhet mätning av drifttimmar, bidrar till att optimera nyttjandet av fordonen och skapar debiteringsunderlag för personaltimmar.

Passersystem

Med passersystemet registreras och kontrolleras vem som passerar in och ut på byggarbetsplatsen. Bommar och grindar för såväl fordonspassage som personal öppnas med ID06-kort. In- och utpassering för specifika personer kan också schemaläggas på exakta tidpunkter. Allt för en ökad säkerhet på byggarbetsplatsen.

För mer information, kontakta:

Lars Kandefelt, VD på AddMobile, e-post: lars.kandefelt@addmobile.se, 040-10 65 01

Bo Lyvall, affärsutvecklare på AddMobile, e-post: bo.lyvall@addmobile.se, 040-10 65 04

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


AddMobile har sedan 2004 utvecklat smarta e-verktyg för bland annat bygg-, transport- och anläggningsbranschen. Vår bas är vår egenutvecklade plattform AddMobile Toolbox med verktyg som maskinsäkerhet, passersystem, spårsändare, mobil arbetsorder, elektronisk körjournal, elektronisk personalliggare och fleet management. Vi är 29 medarbetare och har kontor i Malmö och Karlskrona. För mer information om AddMobile se: www.addmobile.se.

Presskontakt

Lars Kandefelt

Lars Kandefelt

Presskontakt VD 040-66 33 101
Julia Rosenqvist

Julia Rosenqvist

Presskontakt Tf marknadsansvarig Marknadsföring 040-66 33 122

Relaterat material